Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Bleckstads by Drothem

I slutet av våren / början av sommaren 2013 blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig skriva Bleckstads bys historia.

Efter en kort betänketid bestämde jag mig göra ett försök.

Från början var tanken att göra en traditionell historik, dvs århundrade efter århundrade, men nu är jag mer inne på att försöka behandla olika händelser, företeelser mm, dvs skriva ett antal uppsatser och sammanställningar.

I uppsats nr 9 har flera personer bidragit med information och av dem har Rune Anderssons information i sin helhet medtagits.

Uppsats nr 10 är författad av Brita Hermelin.

 

Arbete pågår (om än långsamt) med att förteckna alla födda, vigda och avlidna med hjälp av kyrkans böcker och alla boende med hjälp av mantalslängder fram till 1795 då de äldsta husförhörslängderna finns bevarade. Målet är att försöka hitta familjer och släktskapsförhållanden. Skisser finns fram till ca 1750.

Nr Rubrik På hemsidan
1 Diverse sammanställningar 20131014
2 Fastigheterna ca 1940 - 2013 20131014
3A Födda och döpta 1666-1725 20141229
3B Statistik födda, döpta och dopvittnen 20141229
3C Vigda 1666-1725 20141229
3D Avlidna 1666-1725 20141229
4 Emigranter 20131023
5 Den högre skolan 20131107
6 Avlidna 1726-1752 20140207
7 Vigda 1726-1752 20140207
8 Döpta och dopvittnen 1726-1752 20140207
9 Bleckstad under modern tid, intervjuer 20140918
10 Brita Hermelin: Läget i Europa var oroligt 20141107
11A Boende ur protokoll mm ca 1640-1704 20141123
11B Boende ur protokoll mm ca 1640-1725 20141229
12 Prästfolk i Drothem till ca 1725 20141123
13 Mantalslängderna 1642 - 1725 20141117
14 Invånare ca 1640-1725 20150116
15A Familjer ca 1642 - ca 1725 20150116
15B Släktträd ca 1642 -ca 1725 20150116