Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Befolkningsprognos

Under några år hade jag som tjänsteman i kommunen  i uppdrag att  ta fram elevprognoser för skolan, senare även förskolan, och ett par år innan jag gick i pension och ett par år därefter befolkningsprognoser föra alla åldrar i hela kommunen.

På kort sikt visade det sig att jag fick god träffsäkerhet medan det på längre sikt var mycket beroende av byggnation av bostäder och allmän konjunktur än vad som framgick av mina prognoser.

Prognosen nedan gjorde jag 2011 och den visade på en tillbakagång för kommunen om inte tillgången på bostäder utökades. Det senare har nu (2018) visat sig skett men inte i den utsträckning som jag hade i uppdrag att använda mig av vid framtagning av prognosen.

Prognosen är allmän offentlig handling liksom övriga prognoser.

Prognos 2011.