Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Mina Manus

Ett urval av mina manus:

Beskrivning  År Info (word-format)
Fyra på rymmen 1984 Skolteater
Gustav Vasa 1986 Skolteater
Kanalarbetaren 1988 På båten Lejonungen
Kanalgrävaren och hans hustru 1997 Bokhandlarekonferens
Slussporten 1997 Invigningen av slussporten
Prolog 1998 Historisk/a vecka/dagar
Bengt E Nyström 1 1998 Lions zonmöte
Bengt E Nyström 2 1999 Nyströmska skolans personal
Bengt E Nyström 4 1999 Stinsens invigning
Bengt E Nyström 3 2000 Avtackning R Nilsson
Heliga Birgittas århundrade 2003 Sommarföreställningar
Henrik Tunnbindaren 2006 Sommarföreställningar
Medeltidsrapsodi 4 2011 Gästabudet
Välkommen till Skällvik 2012 Skällviks borgs vänner
Medeltidsrapsodi 5 2012 Gästabudet
Kröning 1302 2013 Gästabudet
Engelbrekts tal 2012 Utställning om Teater Sythercopie
Det hände på Skällviks Borg 2014 Under Gästabudet
Hertigarnas samtal 1302 2014 Del av Kröningsceremonin 2014
Kungens ed 1302 2014 Del av Kröningsceremonin 2014
Medeltidsrapsodi 6 2013 Under Gästabudet