S:t Ragnhilds Gille 100 år

Här återger jag mina skriftliga bidrag till föreningens 100 års firande.

UTSTÄLLNINGEN – marginella förändringar kan ha skett

Föredrag på museet

Gillet 1918 grundas

Gillet i årtal

Gillets redaktionskommitté genom åren

Gillets utflykter

Några personer som varit mycket aktiva i Gillet

Ordf Gillet

Svenska Flaggans Dag

Tidningar i arkivet

VIKTIGARE HÄNDELSER I GILLETS HISTORIA

SÖDERKÖPING 1918 – bildspel på årsmötet i februari

JUBILEUMSBOKEN – återges ännu inte här

DET HÄNDE 1918-2016

HÖGTIDSDAGEN – vad som sades och gjordes förändrades delvis pga att jag själv inte kunde utföra aktiviteterna pga en ganska färsk hjärtinfarkt

SRG Historik 1 juni Vidar – tolkades av Ingrid Ögren

stragnhildsgille In the spring 1918 – översatt av Ingrid Ögren

Tal 1 juni 2018 – tolkades av Peter  Drexel

Tal vid graven 2018 – genomförde jag själv